آیین نامه ها

دانلود کتاب آموزش طراحی سازه با ایتبس 2016و سیف 14

etabs-2016

دانلود کتاب آموزش طراحی سازه با ایتبس 2016 دانلود کتاب آموزش طراحی سازه با ایتبس 2016 : کتاب حاظر آخرین ویرایش کتاب طراحی سازه دکتر حسین زاده میباشد و بر اساس مباحث جدید مقررات و استاندارد 2800 ویرایش چهارم نحوه طراحی قسمت های مختلف سازه در نرم افزار ایتبس 2016 …

ادامه نوشته »

راهنمای بسیار عالی استاندارد2800 ویرایش چهارم

new 2800 - Copy

راهنمای بسیار عالی استاندارد2800 ویرایش چهارم راهنمای بسیار عالی استاندارد2800 ویرایش چهارم : این جزوه بسیار خوب در مورد استاندارد 2800 ویرایش چهارم آن بوده که در مورد بررسی ضوابط آیین نامه استاندارد 2800 و بررسی انواع نامنظمی ها در پلان و ارتفاع و بررسی انواع سیستم های سازه ای …

ادامه نوشته »