خانه / جزوات وکتاب های درسی / کل نمونه سوالات عمران

کل نمونه سوالات عمران

کاملترین پکیج نمونه سوالات عمران تمامی دروس و تمامی سال ها با پاسخنامه ها

رشته : مهندسی عمران             کد رشته : 131316

این بسته شامل 1335 عدد فایل سوال و پاسخنامه تستی و تشریحی می‌باشد. و شامل نمونه سوالات تمامی دروس عمران پیام نور از سال 87 تا 96 میباشد.

بعد از پرداخت مبلغ زیر، لینک دانلود برای شما تولید می‌گردد و می‌توانید بسته سوالات را دانلود نمایید، همچنین نمونه سوالات هر ترم بروز رسانی میشوند که بعد از خرید میتوانید بروز رسانی های بعدی را نیز به رایگان دریافت نمایید.
قیمت: فقط 10000 تومان
*کمترین قیمت ممکن را درنظر گرفتیم تا دانشجویان عزیز توانایی خرید این مجموعه را داشته باشند . خدمتی دیگر از تیم مهندسی مدرن سیویل:
دانلود نمونه سوالات عمران
*نمونه سوالات نیمسال 95-96-1 به این مجموعه اضافه شد .
پاسخنامه‌های موجود در سایت دقیقا پاسخنامه‌هایی هستند که در سیستم گلستان قرار گرفته است و ما هیچ دخالتی در پاسخنامه‌ها نداریم.

این بسته شامل نیمسال‌های زیر می‌باشد:

ردیف کد درس نام درس نیمسال‌ها سوال پ تستی پ تشریحی
1 1111407 رياضي عمومي 1 90-91-1  دارد  دارد  دارد
90-91-2  دارد   دارد  دارد
90-91-3   دارد   دارد ندارد
91-92-1   دارد  دارد  دارد
91-92-2   دارد   دارد  دارد
91-92-3   دارد   دارد  دارد
92-93-1   دارد  دارد  دارد
92-93-2  دارد  دارد   دارد
93-94-2   دارد    دارد   دارد
94-95-1    دارد    دارد   دارد
94-95-2    دارد    دارد   دارد
95-96-1    دارد   دارد   دارد
2 1111408 رياضي عمومي 2 90-91-1 دارد دارد دارد
90-91-2 دارد دارد دارد
91-92-1 دارد دارد دارد
91-92-2 دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد دارد
3 1111409 معادلات ديفرانسيل 90-91-2  دارد دارد دارد
91-92-1  دارد  دارد دارد
91-92-2  دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1  دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
93-94-3 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
4 1113258 فيزيك عمومي 1 90-91-1 دارد دارد دارد
90-91-2 دارد دارد دارد
90-91-3 دارد دارد دارد
91-92-1 دارد دارد دارد
91-92-2 دارد دارد دارد
91-92-3 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
5 1117182 آمار و احتمالات مهندسي 90-91-2  دارد ندارد دارد
91-92-1 دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
6 1211410 فلسفه اخلاق ( با تكيه بر مباحث تربيتي ) 88-89-3 دارد دارد
90-91-1 دارد ندارد
90-91-2 دارد دارد
91-92-1  دارد دارد
91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
7 1212255 زبان خارجي 87-88-1 این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-2
89-90-3
90-91-1
90-91-2
90-91-3
91-92-1
91-92-2
91-92-3
92-93-1
92-93-2
92-93-3
93-94-1
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
8 1212400 آشنايي با دفاع مقدس 90-91-3       این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
92-93-1
92-93-2
93-94-2
94-95-1
94-95-2
95-96-1
95-96-2
9 1213209 فارسي 87-88-1                                               این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-2
89-90-3
90-91-2
90-91-3
91-92-2
92-93-1
92-93-2
92-93-3
93-94-1
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
10 1215429 تربيت بدني ويژه 93-94-2     این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
95-96-2
11 1215430 ورزش ويژه 93-94-2  این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
95-96-2
12 1215431 تربيت بدني 93-94-1        این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
13 1215432 ورزش 1 93-94-1       این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
14 1220424 انقلاب اسلامي ايران 88-89-1           این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-3
90-91-2
91-92-1
92-93-1
92-93-2
93-94-1
93-94-2
94-95-2
95-96-1
15 1220478 انديشه سياسي امام خميني 90-91-1  این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
91-92-1
91-92-2
92-93-2
93-94-1
94-95-1
95-96-1
16 1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم 91-92-2    این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
92-93-1
92-93-2
92-93-3
93-94-1
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
95-96-2
17 1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي 87-88-1  دارد  دارد
88-89-1 دارد دارد
88-89-2 دارد دارد
88-89-3 دارد دارد
89-90-1 دارد دارد
89-90-2 دارد دارد
89-90-3 دارد دارد
90-91-1 دارد دارد
92-93-1 دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
94-95-1 دارد  ندارد
95-96-1 دارد دارد
18 1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 87-88-1                                                   این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-2
89-90-3
90-91-1
90-91-2
91-92-2
92-93-1
92-93-2
93-94-1
93-94-2
94-95-1
94-95-2
95-96-1
19 1233025 انديشه اسلامي 1 87-88-1                                             این درس همه نیمسال ها پاسخ   نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-2
89-90-3
90-91-2
91-92-1
91-92-2
92-93-2
93-94-1
93-94-2
94-95-1
94-95-2
95-96-1
95-96-2
20 1233026 انديشه اسلامي 2 87-88-1 این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-2
89-90-3
90-91-2
92-93-1
92-93-2
93-94-1
93-94-2
94-95-2
95-96-1
95-96-2
21 1233027 آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) 87-88-1                                                   این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-1
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-3
90-91-1
90-91-2
91-92-1
92-93-2
93-94-1
93-94-2
94-95-1
94-95-2
95-96-1
95-96-2
22 1233028 تفسير موضوعي قرآن 87-88-1 دارد دارد
88-89-1  دارد دارد
88-89-2 دارد دارد
88-89-3 دارد دارد
89-90-1 دارد دارد
89-90-2 دارد دارد
89-90-3 دارد دارد
90-91-1 دارد دارد
91-92-1 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
93-94-1 دارد دارد
93-94-2 دارد  ندارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
23 1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم ) 87-88-1 دارد دارد
88-89-1 دارد دارد
88-89-2 دارد دارد
89-90-1 دارد دارد
89-90-2 دارد دارد
89-90-3 دارد دارد
90-91-2 دارد نداد
91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد ندارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
24 1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه 88-89-1           این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
88-89-2
88-89-3
89-90-1
89-90-3
90-91-1
90-91-2
90-91-3
92-93-2
93-94-2
94-95-1
94-95-2
95-96-1
95-96-2
25 1233044 دانش خانواده و جمعيت 92-93-1      این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد
92-93-2
92-93-3
93-94-1
93-94-2
93-94-3
94-95-1
94-95-2
94-95-3
95-96-1
26 1313037 رسم فني و نقشه كشي ساختمان 90-91-1 دارد دارد
90-91-2 دارد دارد
91-92-2  دارد  ندارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-1 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
27 1313038 استاتيك 90-91-2  دارد
90-91-3 دارد  ندارد
91-92-2 دارد
92-93-1 دارد  ندارد
92-93-2 دارد  ندارد
93-94-1 دارد  ندارد
93-94-2 دارد
93-94-3 دارد
94-95-1 دارد
94-95-2 دارد
94-95-3 دارد  ندارد
95-96-1 دارد
28 1313040 زمين شناسي مهندسي 94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
29 1313041 نقشه برداري 1 و عمليات 92-93-2   دارد  ندارد
93-94-1 دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
30 1313042 ديناميك 91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد  ندارد
92-93-3 دارد  ندارد
93-94-1 دارد دارد
93-94-2 دارد  ندارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
31 1313043 مقاومت مصالح 1 91-92-2 ندارد
92-93-1 ندارد
92-93-2 ندارد
93-94-2   دارد
93-94-3 دارد
94-95-1 دارد
94-95-2 دارد
95-96-1 دارد
32 1313044 مصالح ساختماني و آزمايشگاه 90-91-2  دارد دارد
91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-1 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد ندارد
33 1313045 طراحي معماري و شهرسازي 92-93-1   دارد دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد  دارد
93-94-2 دارد دارد   دارد
94-95-1 دارد دارد  دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
34 1313046 مكانيك سيالات 90-91-2 دارد ندارد
91-92-2 دارد ندارد
92-93-1 دارد
92-93-2 دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1   دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
35 1313051 مكانيك خاك 91-92-2   دارد ندارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-1 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد ندارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
36 1313053 تكنولوژي بتن 90-91-2 دارد دارد
91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
92-93-3 دارد دارد
93-94-1 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
37 1313054 تحليل سازه 1 1313054  دارد دارد
91-92-1 ندارد
91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد  ندارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد  ندارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
38 1313055 هيدروليك و آزمايشگاه 90-91-1   دارد دارد
90-91-2 دارد دارد
90-91-3 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد  ندلرد
93-94-1 دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
39 1313056 مهندسي محيط زيست 92-93-1 دارد دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد  دارد
93-94-3 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد ندارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3   دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
40 1313057 متره و برآورد و پروژه 91-92-2 دارد دارد ندارد
92-93-1 دارد دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد دارد
41 1313059 سازه هاي بتن آرمه 1 92-93-1 دارد ندارد
92-93-2 دارد ندارد
92-93-3 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
42 1313060 سازه هاي فولادي 1 92-93-1 دارد  ندارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-1 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
43 1313093 سازه هاي بتن آرمه 2 92-93-1 دارد  ندارد
92-93-2 دارد ندارد
92-93-3 دارد  ندارد
93-94-1 دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد   دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد ندارد
44 1313094 سازه هاي فولادي 2 92-93-2 دارد  ندارد
92-93-3 دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد  ندارد
94-95-3 دارد  ندارد
95-96-1 دارد ندارد
45 1313104 تحليل سازه 2 91-92-1 دارد ندارد
91-92-2 دارد ندارد
92-93-1 دارد  ندارد
92-93-2 دارد  ندارد
93-94-1 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد  دارد
95-96-1 دارد ندارد
46 1313107 راهسازي 92-93-1 دارد دارد  ندارد
92-93-2 دارد دارد  ندارد
93-94-1 دارد دارد  ندارد
93-94-2 دارد دارد دارد
93-94-3 دارد دارد  دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد دارد
47 1313109 روسازي راه 94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
48 1313110 زبان تخصصي 92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
92-93-3 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
49 1313116 هيدرولوژي مهندسي 91-92-3 دارد ندارد دارد
92-93-1 دارد دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد دارد
92-93-3 دارد ندارد ندارد
93-94-2 دارد دارد دارد
93-94-3 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
50 1313122 مقررات ملي ساختمان 94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
51 1313126 مقاومت مصالح 2 91-92-2 دارد دارد
92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
92-93-3 دارد دارد دارد
93-94-1  ندارد دارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
52 1313128 اصول مهندسي زلزله و باد 92-93-3  دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد ندارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
53 1313130 بناهاي آبي 92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد ندارد
92-93-3 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
54 1313131 ماشين هاي آبي 91-92-1 دارد  ندارد
91-92-2 دارد ندارد
92-93-1 دارد ندارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد ندارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
55 1313133 ماشين آلات ساختماني در راهسازي 92-93-1 دارد ندارد
92-93-2 دارد ندارد
92-93-3 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد دارد
93-94-3 دارد  ندارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-3 دارد ندارد
95-96-1 دارد   دارد
56 1313134 مهندسي ترابري 95-96-1 دارد دارد
57 1313191 مهندسي پي 92-93-1 دارد دارد
92-93-2 دارد دارد
93-94-2 دارد ندارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
58 1313313 بارگذاری 94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد
95-96-2 دارد دارد
59 1313319 روش هاي اجراي ساختمان 94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد   دارد ندارد
60 1313364 نگهداري، تعمير و ترميم سازه ها 95-96-1 دارد دارد
61 1313365 تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه 95-96-1 دارد دارد
62 1314046 اقتصاد مهندسي 91-92-1 دارد دارد دارد
91-92-2 دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد  ندارد
93-94-3 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد ندارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3 دارد ندارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد دارد
63 1315176 تاسيسات مكانيكي و برقي 94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
95-96-1 دارد دارد
95-96-2 دارد دارد
64 1320081 راه آهن 92-93-2 دارد  ندارد
92-93-3 دارد ندارد
93-94-1 دارد ندارد
93-94-2 دارد دارد
93-94-3 دارد دارد
94-95-1 دارد دارد
94-95-2 دارد دارد
94-95-3 دارد دارد
65 1511075 محاسبات عددي 90-91-1 دارد دارد دارد
90-91-2 دارد دارد دارد
90-91-3 دارد ندارد دارد
91-92-1 دارد دارد دارد
91-92-3 دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
92-93-3 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
93-94-3 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
94-95-3 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد
95-96-2 دارد دارد دارد
66 1511091 برنامه نويسي كامپيوتر 90-91-2 دارد دارد  ندارد
91-92-1 دارد دارد ندارد
91-92-2 دارد دارد دارد
92-93-1 دارد دارد دارد
92-93-2 دارد دارد دارد
93-94-1 دارد دارد دارد
93-94-2 دارد دارد دارد
94-95-1 دارد دارد دارد
94-95-2 دارد دارد دارد
95-96-1 دارد دارد دارد

این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارداین درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد این درس همه نیمسال ها پاسخ نامه دارد

 

درباره ی احمدی

این سایت متعلق به مهندس احمدی و رمضانی بوده ، و با هدف ایجاد دوره های آموزشی کامل برای نرم افزار های تخصصی عمران و معماری ویژه دانشجویان عزیز ایجاد شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *